Iemand op zijn mieter komen.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

komen mieter

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden