Iemand van bakboord naar stuurboord zenden.

Iemand steeds maar weer doorverwijzen zonder dat dit tot snel resultaat leidt.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden