Men moet een ongeluk geen bode zenden.

Je moet je niet onnodig aan gevaar blootstellen.


Trefwoorden

men bode moeten zenden ongeluk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden