Iets onder de pet houden.

Ergens geen ruchtbaarheid aan geven.


Trefwoorden

onder houden pet

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden