Ik acht hem als mijn oude schoen.

Ik minacht hem.


Trefwoorden

acht schoen