Wie de schoen past trekke hem aan.

Degene die zich aangesproken voelt kan zijn gedrag hierop aanpassen.


Trefwoorden

schoen trekke