In het geweer komen.

In verzet komen.


Trefwoorden

komen geweer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden