Je lot is onafwendbaar.

Koningen hebben lange armen.