Je lot is onafwendbaar.

Koningen hebben lange armen.


Trefwoorden

lot onafwendbaar

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden