Hij moet schot en lot betalen.

Hij moet de belasting betalen.


Trefwoorden

moeten betalen lot schot

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden