Hij moet schot en lot betalen.

Hij moet de belasting betalen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden