Iemand in het schot houden.

Iemand observeren.


Trefwoorden

houden schot

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden