Kijk naar je minderen en niet altijd naar je meerderen.

Er zijn altijd wel mensen die het slechter hebben dan jezelf.