Iemand te kijk zetten.

Iemand belachelijk maken.


Trefwoorden

zetten kijk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden