Komen die tijden, komen die plagen.

Je moet niet vooraf klagen maar pas klagen als je echt in de problemen zit.