Komen we vandaag niet dan komen we morgen.

Het gaat nogal traag.


Trefwoorden

komen morgen vandaag

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden