Kwade wijven zijn zonder gelijken.

Er is niets ergers dan een boze vrouw die ruzie maakt.


Trefwoorden

zonder kwade wijven gelijken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden