Luiheid verarmt arbeid verwarmt.

Als je niet wilt werken word je op den duur arm.