Luiheid verarmt arbeid verwarmt.

Als je niet wilt werken word je op den duur arm.


Trefwoorden

verarmen arbeid luiheid verwarmt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden