Men kan de snaren niet te sterk spannen.

Je moet niet te hoge eisen aan iemand stellen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden