Men kan de snaren niet te sterk spannen.

Je moet niet te hoge eisen aan iemand stellen.


Trefwoorden

men spannen sterk snaren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden