Men kan hem tappen maar niet borgen.

Hij is niet te vertrouwen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.