Men kan hem tappen maar niet borgen.

Hij is niet te vertrouwen.


Trefwoorden

men borgen tappen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden