Men kan hem verraden en verkopen.

Hij is te goed van vertrouwen.


Trefwoorden

men verkopen verraden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden