Met dat werk heeft hij een eerzuil opgericht.

Met dat werk heeft hij veel goodwill gekweekt.


Trefwoorden

werk eerzuil opgericht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden