Morgenwerk gulden werk.

Vroeg in de morgen doe je vaak het makkelijkste het meeste werk.


Trefwoorden

werk gulden morgenwerk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden