Morgenwerk gulden werk.

Vroeg in de morgen doe je vaak het makkelijkste het meeste werk.