Onder iets zuchten.

Te lijden hebben onder geestelijke druk.


Trefwoorden

onder zuchten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden