Ongegund brood wordt veel gegeten.

Men gunt een ander zijn succes niet.


Trefwoorden

veel brood ongegund

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden