Op gespannen voet staan.

Niet vriendschappelijk tegenover elkaar staan.


Trefwoorden

staan gespannen voet

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden