Op gespannen voet staan.

Niet vriendschappelijk tegenover elkaar staan.