Pietluttig doen.

Moeilijk doen over de kleinste onbelangrijkste zaken.


Trefwoorden

doen pietluttig

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden