Uit een olievat zal men geen wijn tappen.

Van slechte mensen valt niet veel goeds te verwachten.


Trefwoorden

men olievat wijn tappen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden