Verbouwereerd staat hij daar.

Ontgoocheld staat hij daar.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden