Verbouwereerd staat hij daar.

Ontgoocheld staat hij daar.


Trefwoorden

staat verbouwereerd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden