Vest op prinsen geen vertrouwen.

Je moet mensen niet vertrouwen hoe hoog hun positie ook is.


Trefwoorden

vertrouwen vest prinsen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden