Vieze varkens worden vet.

Varkens (of kinderen) die niet kieskeurig zijn met eten groeien het hardst.


Trefwoorden

worden vet varken vies

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden