Wie bijen houdt of duiven kan het geld zien stuiven.

Bijen of duiven houden als hobby kost geld.


Trefwoorden

geld bijen duiven stuiven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden