Zijn barometer staat op storm.

Hij heeft slechte zin.


Trefwoorden

barometer staat storm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden