Zo moeder zo dochtertje.

Een dwaze moeder zal door haar slechte opvoeding ook een raar kind voortbrengen.