Spreekwoorden.nl

Gezocht op lading

Dit heeft 4 resultaten opgeleverd.
Hier getoond: 1 - 4 van 4

Hij heeft de lading.

Hij heeft teveel gedronken.


Hij is met ongebroken lading weggezeild.

Hij heeft gezichtsverlies kunnen voorkomen.


Als het schip zinkt dan zinkt ook de lading.

Als de kostwinner overlijdt dan zijn er ook geen inkomsten meer.


De vlag dekt de lading.

Iets slechts wordt mooier voorgesteld.