Als het tij verloopt verzet men de bakens.

Je moet je aan veranderende omstandigheden aanpassen.

Deze website gebruikt cookies.