Daar is smaak nog kraak aan.

Dat is zonder een uitgesproken smaak.


Trefwoorden

nog kraak smaak

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden