Dat hangt aan elkaar als gehakt stro.

Dat heeft geen enkel verband met elkaar.


Trefwoorden

elkaar gehakt stro

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden