De kat kon het spek wel zien maar niet krijgen.

Iets willen hebben maar het niet kunnen krijgen.


Trefwoorden

krijgen kat spek kon

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden