Een eitje met iemand te pellen hebben.

Met iemand nog een vermanend onderhoud moeten gaan voeren.


Trefwoorden

hebben eitje pellen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden