Een fles soldaat maken.

Een fles helemaal leegdrinken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden