Een huwelijk met de linker hand.

Een huwelijk waardoor de kinderen niet in de adelstand zullen komen.


Trefwoorden

hand huwelijk linker

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden