Een kleur als een boei krijgen.

Een rood gezicht krijgen.


Trefwoorden

krijgen kleur boei

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden