Hij brengt een beetje kleur in zijn leven.

Hij maakt zijn leven wat leuker.


Trefwoorden

leven beetje kleur

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden