Een schone lei bij iemand hebben.

Niets of zeer weinig schuldig zijn aan iemand.


Trefwoorden

hebben lei

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.