Een tweesnijdend zwaard.

Een woordelijke aanval die echter ook voor de spreker zelf zou kunnen gelden.