Een zwaard zal door uw ziel gaan.

Ieder mens zal veel leed in zijn leven te verwerken krijgen.


Trefwoorden

gaan ziel zwaard

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden