Er is veel kaf onder het koren.

Er zijn veel slechte mensen tussen de goede mensen.


Trefwoorden

veel onder koren kaf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden