Je moet het kaf van het koren scheiden.

Je moet het goede en het slechte van elkaar scheiden en zo het goede behouden.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden