Je moet het kaf van het koren scheiden.

Je moet het goede en het slechte van elkaar scheiden en zo het goede behouden.


Trefwoorden

moeten koren scheiden kaf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden