Ergens idee in hebben.

Ergens zin in hebben.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden