Ergens idee in hebben.

Ergens zin in hebben.


Trefwoorden

hebben ergens idee

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden