Ergens in de verste verte niet aan denken.

Iets beslist niet willen.


Trefwoorden

ergens denken verste verte

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden