Geen profeet is in zijn eigen land geëerd.

In eigen kring heeft een verdienstig persoon vaak minder aanzien dan bij vreemden.


Trefwoorden

land profeet geerd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden